icon__search

Har du svaret?

Vil dere gå bort?

July 20, 2023 • Gunnar Ferstad • John 6:60–71

"Vil også dere gå bort?" spør Jesus. I dette siste programmet av "Har du svaret?" tar Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad oss med inn i historien rundt dette spørsmålet

Hvorfor slår du meg?

July 13, 2023 • Gunnar Ferstad • John 8:12–25

I dette programmet ser vi nærmere på Jesu møte med øverstepresten på skjærtorsdag.

Hvorfor skilsmissebrev Moses?

July 6, 2023 • Gunnar Ferstad • Mark 10:3–5

Denne episoden av "Har du svaret?" handler om et møte mellom en gruppe fariseere og Jesus der spørsmål om skilsmisse var tema.

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?

June 29, 2023 • Gunnar Ferstad • Romans 8:35–39

"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?" spør Paulus i romerbrevet kapittel 8. Programmet utforsker spørsmål om troens styrke og hvordan vi kan leve i tillit til Guds kjærlighet uansett omstendigheter.

Hvor kommer du fra?

June 22, 2023 • Gunnar Ferstad • Genesis 16:7–14

I episoden "Hvor kommer du fra?", utforskes hendelsene som beskrives i 1. Mosebok kapittel 16, vers 7-14. Teksten tar for seg møtet mellom Hagar, tjeneren til Sarai, og en engel sendt av Gud. Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad utforsker i dette programmet Guds omsorg for de fortapte, betydningen av å lytte til Guds stemme og hvordan vi kan finne trøst og håp i vanskelige tider.

Hva snakker dere om?

June 15, 2023 • Luke 24:13–35

To av Jesu disipler, som er nedtrykte etter hans død, møter en fremmed mann på veien. Denne mannen viser seg å være Jesus selv, men de klarer ikke umiddelbart å gjenkjenne ham. Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad utforsker i dette programmet temaer som tvil, troens vekst og betydningen av å gjenkjenne Jesu nærvær i våre liv.

Hvordan bli født på ny?

June 8, 2023 • Gunnar Ferstad • John 3:1–21

Nikodemus, en jødisk leder og fariseer, oppsøker Jesus og stiller spørsmål om hva som kreves for å oppnå evig liv. Gjennom samtalen mellom Jesus og Nikodemus blir sentrale temaer som tro, frelse og det å bli "født på ny" diskutert.

Hvor mange ganger skal jeg tilgi?

June 1, 2023 • Gunnar Ferstad • Matthew 18:21–35

Er ikke livet mer?

May 25, 2023 • Gunnar Ferstad • Matthew 6:24–34

"Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?" Dette er spørsmålet Jesus stilte til tilhørerne under Bergprekenen. Har du svaret?

Herre, er tiden kommet?

May 18, 2023 • Gunnar Ferstad • Acts 1:1–11

I dette første programmet av "Har du svaret?" ser vi nærmere på spørsmålet disiplene stilte Jesus før himmelfarten. "Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?"