icon__search

Hvor kommer du fra?

June 22, 2023 • Gunnar Ferstad • Genesis 16:7–14

I episoden "Hvor kommer du fra?", utforskes hendelsene som beskrives i 1. Mosebok kapittel 16, vers 7-14.


Teksten tar for seg møtet mellom Hagar, tjeneren til Sarai, og en engel sendt av Gud.


Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad utforsker i dette programmet Guds omsorg for de fortapte, betydningen av å lytte til Guds stemme og hvordan vi kan finne trøst og håp i vanskelige tider.

Vil dere gå bort?

July 20, 2023 • Gunnar Ferstad • John 6:60–71

"Vil også dere gå bort?" spør Jesus. I dette siste programmet av "Har du svaret?" tar Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad oss med inn i historien rundt dette spørsmålet

Hvorfor slår du meg?

July 13, 2023 • Gunnar Ferstad • John 8:12–25

I dette programmet ser vi nærmere på Jesu møte med øverstepresten på skjærtorsdag.

Hvorfor skilsmissebrev Moses?

July 6, 2023 • Gunnar Ferstad • Mark 10:3–5

Denne episoden av "Har du svaret?" handler om et møte mellom en gruppe fariseere og Jesus der spørsmål om skilsmisse var tema.