icon__search

Vil dere gå bort?

July 20, 2023 • Gunnar Ferstad • John 6:60–71

"Vil også dere gå bort?" spør Jesus. I dette siste programmet av "Har du svaret?" tar Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad oss med inn i historien rundt dette spørsmålet

Hvorfor slår du meg?

July 13, 2023 • Gunnar Ferstad • John 8:12–25

I dette programmet ser vi nærmere på Jesu møte med øverstepresten på skjærtorsdag.

Hvorfor skilsmissebrev Moses?

July 6, 2023 • Gunnar Ferstad • Mark 10:3–5

Denne episoden av "Har du svaret?" handler om et møte mellom en gruppe fariseere og Jesus der spørsmål om skilsmisse var tema.

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?

June 29, 2023 • Gunnar Ferstad • Romans 8:35–39

"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?" spør Paulus i romerbrevet kapittel 8. Programmet utforsker spørsmål om troens styrke og hvordan vi kan leve i tillit til Guds kjærlighet uansett omstendigheter.