icon__search

Hva snakker dere om?

June 15, 2023 • Luke 24:13–35

To av Jesu disipler, som er nedtrykte etter hans død, møter en fremmed mann på veien. Denne mannen viser seg å være Jesus selv, men de klarer ikke umiddelbart å gjenkjenne ham.


Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad utforsker i dette programmet temaer som tvil, troens vekst og betydningen av å gjenkjenne Jesu nærvær i våre liv.

Vil dere gå bort?

July 20, 2023 • Gunnar Ferstad • John 6:60–71

"Vil også dere gå bort?" spør Jesus. I dette siste programmet av "Har du svaret?" tar Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad oss med inn i historien rundt dette spørsmålet

Hvorfor slår du meg?

July 13, 2023 • Gunnar Ferstad • John 8:12–25

I dette programmet ser vi nærmere på Jesu møte med øverstepresten på skjærtorsdag.

Hvorfor skilsmissebrev Moses?

July 6, 2023 • Gunnar Ferstad • Mark 10:3–5

Denne episoden av "Har du svaret?" handler om et møte mellom en gruppe fariseere og Jesus der spørsmål om skilsmisse var tema.