icon__search

Hvordan bli født på ny?

June 8, 2023 • Gunnar Ferstad • John 3:1–21

Nikodemus, en jødisk leder og fariseer, oppsøker Jesus og stiller spørsmål om hva som kreves for å oppnå evig liv.


Gjennom samtalen mellom Jesus og Nikodemus blir sentrale temaer som tro, frelse og det å bli "født på ny" diskutert.

Vil dere gå bort?

July 20, 2023 • Gunnar Ferstad • John 6:60–71

"Vil også dere gå bort?" spør Jesus. I dette siste programmet av "Har du svaret?" tar Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad oss med inn i historien rundt dette spørsmålet

Hvorfor slår du meg?

July 13, 2023 • Gunnar Ferstad • John 8:12–25

I dette programmet ser vi nærmere på Jesu møte med øverstepresten på skjærtorsdag.

Hvorfor skilsmissebrev Moses?

July 6, 2023 • Gunnar Ferstad • Mark 10:3–5

Denne episoden av "Har du svaret?" handler om et møte mellom en gruppe fariseere og Jesus der spørsmål om skilsmisse var tema.