icon__search

Spanwerk - Team Work

Episode 20

Angus Buchan

Markus 8:36 As jy jou familie verloor, verloor jy alles. Angus sê: “Wat help dit ‘n man om die hele wêreld as wins te verkry en hy verloor sy vrou of sy kinders?” Sterk gesinne is die hoeksteen van ‘n gelukkige nasie en ‘n gelukkige land. Angus bid dat gesinne dinge saam sal begin doen as ‘n span, dat hulle mekaar in ag sal neem en mekaar volledig sal ondersteun. Mark 8:36 If you lose your family, you lose everything. Angus says: “What does it profit a man if he gains the whole world and loses his wife or his children?” Strong families are the cornerstone of a happy nation and a happy country. Angus prays that families will start doing things together as a team, take each other into account and support each other in every way.

More from Koringaar

Geloof Deel 2 - Faith Part 2

Angus Buchan

Romeine 10:17 Wat beperk God se werk in jou lewe en my lewe? Ongeloof. Geloof kom van luister, en luister as gevolg van gehoorsaamheid aan die Woord van God. As jy geloof wil hê, moet jy delf in die Woord van God. Abram was ‘n gewone man nes ek en jy. Maar hy het gekies om God te glo. Toe God sê Hy moet Isak gaan offer, het Abram nie gehuiwer nie. En Abram het bekend gestaan as die Vriend van God. Bid dat God jou geloof sal versterk. Romans 10:17 What restricts God from working in your and my life? Unbelief. You need faith, and faith comes from hearing and hearing by the Word of God. If you want faith, you need to get into the Word of God. Abraham was an ordinary man like you and me but he chose to believe God. When God told him to sacrifice Isaac, he did not hesitate. That is why God loved Abraham. Abraham is the only man in the Bible whom God refers to as His ‘friend’.

Geloof Deel 1 - Faith Part 1

Angus Buchan

Hebreërs 11:1 Sinopsis: Hoe kry ‘n mens geloof? Baie maklik. As jy meer geloof wil hê, lees die Bybel meer. Sint Augustine het gesê: “Geloof is om te glo in dit wat jy nie kan sien nie, maar die beloning van geloof, van daardie daad van geloof, is om te sien wat jy glo”. Hebrews 11:1 How can one’s faith be increased? Easily. Simply read your Bible more often. St. Augustine said, “Faith is to believe what you cannot see but the reward of that faith, that act of faith, is to see what you believe.”

‘n Goeie Voorbeeld - A Good Example

Angus Buchan

Johannes 14:27 Soos hulle sê, dade spreek harder as woorde. Ons kan maklik vir mense vertel dat Jesus die Weg of die Lewe is, maar as jy as Christen kort van draad, hoogmoedig of vreesbevange is, hoe gaan jy iemand anders oorreed om ‘n Christen te wees? Watter voorbeeld stel jy? Wat mense eerder wil hê, is dat jy vir hulle sal wys hoe ‘n Christen leef, nie net vir hulle staan en preek nie. John 14: 27 Talk is cheap - it's actions that count. We can tell people Jesus is the Way, Jesus is Life – and He is – but if we are short-tempered, arrogant or fearful, why should they want to follow Jesus? What the world is saying to you and to me today, is: “Don’t tell us about Jesus. Show us Jesus."