icon__search

Kohvipaus 2024-01-26

EELK vaimulike konverentsist

January 26, 2024 • Helle Aan

EELK Vaimulike Konverents toimus sel aastal 35. korda. Palusime konverentsi korraldava juhatuse liikmel Kanepi koguduse õpetajal Margit Lailil tutvustada toimunut. Kokku tullakse, et taas kohtuda ja omavahel vestelda. Ja muidugi on oluline sõnumitel ning ettekannetel, mis toetasid Sõnaga teenimise aspekte nii Piibli teksti valgusel kui laiemalt - mis on kiriku ootused ja mil moel ühiskond näeb vaimulikke. Luterliku Maailmaliidu vaade laiendas omakorda suhet ja kohta maailmas tegutsevate luterlike kirikute peres. Konverentsi kõrgpunkt on ühine lauaosadus ja aasta vaimuliku valimine. Sel aastal on aasta vaimulik Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola. Kuna Margit Lail on saanud sama tiitli aastal 2022, siis uurisime, mis tähendus ja mõju on oma kaasteenijate tunnustusel. Margit rõõmustas, et tagasiside tänavuse konverentsi korraldusele oli positiivne.

More from Kohvipaus

Kohvipaus 2024-04-11

April 11, 2024 • Helle Aan , Marge Marie Paas

üritusest räägib stuudios Marge Marie Paas

Kohvipaus 2024-04-08

April 8, 2024

Kohvipaus 2024-04-04

April 4, 2024 • Helle Aan

Et valmistada end Tim Halli evangeelsetel koosolekutel Jumala kutsele vastanutega koostööd tegema, olles kui vaimulikd emad. Selgitusi jagab EEA Ärka Eesti toimkonna liige pastor Ivo Unt. Kohtume Pärnu Saalemi kirikus 05.04 kl 18!