icon__search

Kohvipaus 2023-12-24

Saamuel Kadanik tunnistab

December 24, 2023 • Helle Aan

Saamuel Kadanik'u tunnistab, kuidas Jeesus tegutseb.

Vaid mõned aastad tagasi tunnistas Saamuel, et tal on Jumalalt ilmutus, et ta läheb Aafrikasse misjonäriks -see tundus võimatuna. Täna unnistab Saamuel, kuidas ta jõudis USAsse koolitusele ja millised on olnud palvete vastused eri riikides, kus Saamuel on nö ,,alles" kooli lõpetamise raames praktikal olnud. Kuulake ja veenduge, et ka täna mitte kusagil kaugel maal, vaid ka siin ja praegu Jeesus tegutseb!

More from Kohvipaus

Kohvipaus 2024-04-11

April 11, 2024 • Helle Aan , Marge Marie Paas

üritusest räägib stuudios Marge Marie Paas

Kohvipaus 2024-04-08

April 8, 2024

Kohvipaus 2024-04-04

April 4, 2024 • Helle Aan

Et valmistada end Tim Halli evangeelsetel koosolekutel Jumala kutsele vastanutega koostööd tegema, olles kui vaimulikd emad. Selgitusi jagab EEA Ärka Eesti toimkonna liige pastor Ivo Unt. Kohtume Pärnu Saalemi kirikus 05.04 kl 18!