icon__search

Kohvipaus 2024-01-16

Koolitus koguduste töötegijatele

January 16, 2024 • Helle Aan

EKNK piiskop Alur Õunpuu jagab rõõmu kiriku koguduste pastorite ja töötegijate meeskondadele koolitusest CBI (Church Basics International) , mis kujunes väga sisutihedaks ja töiseks, samas rõõmsaks taaskohtumiseks ning üksteise vaimulikuks tugevdamiseks. Läbivad märksõnad: juhtimine, nelipühiliku vaimuliku elu tasandid, visioon/missioon, vaimulik elu, missioonimeelne elu, strateegiline palve, kolm kihti koguduses. Nii motiveeriv õhkkond ja uutele kogemustele juhtiv koolitus saab järje juba mai kuus.

More from Kohvipaus

Kohvipaus 2024-04-11

April 11, 2024 • Helle Aan , Marge Marie Paas

üritusest räägib stuudios Marge Marie Paas

Kohvipaus 2024-04-08

April 8, 2024

Kohvipaus 2024-04-04

April 4, 2024 • Helle Aan

Et valmistada end Tim Halli evangeelsetel koosolekutel Jumala kutsele vastanutega koostööd tegema, olles kui vaimulikd emad. Selgitusi jagab EEA Ärka Eesti toimkonna liige pastor Ivo Unt. Kohtume Pärnu Saalemi kirikus 05.04 kl 18!