icon__search

Kohvipaus 2024-02-15

Alanud on katsed gümnaasiumi õppesse

February 15, 2024 • Helle Aan

Helistame Püha Johannese Kooli. Direktriss Liivika Simmul tutvustab Püha Johannese Kooli tegevuspõhimõtteid ja õppesuundi, mida rakendatakse gümnaasiumiõppes. Registreeruda saab kodulehel, toimuvad katsed, seejärel kutsutakse vestlusele, mis on eelmiste aastate kogemuse põhjal saanud paljudele sisseastujatele määravaks valida just see kool. Väikegrupid õppes ja mentorlus koos kooli traditsioonidega annavad õppes tugeva baasi edaspidisteks valikuteks.

More from Kohvipaus

Kohvipaus 2024-04-11

April 11, 2024 • Helle Aan , Marge Marie Paas

üritusest räägib stuudios Marge Marie Paas

Kohvipaus 2024-04-08

April 8, 2024

Kohvipaus 2024-04-04

April 4, 2024 • Helle Aan

Et valmistada end Tim Halli evangeelsetel koosolekutel Jumala kutsele vastanutega koostööd tegema, olles kui vaimulikd emad. Selgitusi jagab EEA Ärka Eesti toimkonna liige pastor Ivo Unt. Kohtume Pärnu Saalemi kirikus 05.04 kl 18!