icon__search

Kohvipaus 2024-01-19

Noorte TTT

January 19, 2024 • Helle Aan

Pärnu Saalemi Vabakoguduses toimub midagi teistsugust - noorte TTT juba 20. jaanuaril saab teoks veidi teistsugune Tervikliku Tervenemise Teenistus noortele. Pärnu teenistuse tiimi juht Alari Allikas avab kuulajale, kuidas seda teenistust ette valmistatakse ja mis kirikusaalis toimub. Julgustame vaatamata vanusele kõiki osa võtma, sest Jumala silmis oleme Tema lapsed.

More from Kohvipaus

Kohvipaus 2024-04-11

April 11, 2024 • Helle Aan , Marge Marie Paas

üritusest räägib stuudios Marge Marie Paas

Kohvipaus 2024-04-08

April 8, 2024

Kohvipaus 2024-04-04

April 4, 2024 • Helle Aan

Et valmistada end Tim Halli evangeelsetel koosolekutel Jumala kutsele vastanutega koostööd tegema, olles kui vaimulikd emad. Selgitusi jagab EEA Ärka Eesti toimkonna liige pastor Ivo Unt. Kohtume Pärnu Saalemi kirikus 05.04 kl 18!