icon__search

Bakit ka busy?

May 7, 2023 • Bong Baylon

Lahat tayo ay busy. Ngunit ang mas importante na itanong sa ating sarili ay “Bakit ka busy?” Maraming dahilan kung bakit busy tayo. Pero minsan ang mga dahilan natin ay bunga lamang ng maling pagkaunawa patungkol sa buhay. Hindi masama ang maging busy basta naaayon lamang sa tamang dahilan kung bakit busy tayo.

Paano ba?

May 21, 2023 • Bong Baylon

You can be busy but remain healthy spiritually. Ang susi ay huwag lang maging "hurried" palagi. Kapag hurried kasi, napakahirap maging spiritually healthy. Talagang bibigay tayo. Manghihina tayo spiritually at madali tayo matutukso at malilinlang ng kaaway. Maliligaw tayo ng landas at hindi natin matutupad ang kalooban ng Diyos. Pero paano ba ito? Paano natin mababalanse ang buhay natin para hindi tayo maging hurried palagi? Meron tatlong simpleng hakbang para magawa ito ayon sa Mark 6:30-44.

Pwede ba both?

May 14, 2023 • Gina Baylon

Pwede ba maging spiritually healthy kahit busy? Of course! Being busy has to do with our schedule based sa ating life situation or calling in life. Pero hindi kinakailangan maging too busy. Kapag too busy, we become driven and hurried. Hurried means laging nagmamadali. Parang lagi may appointment o may hinahabol. Wala kang space o margin to rest in the Lord. Limited ka pero hindi mo ito tinatanggap. Bagkus, dagdag ka lang ng dagdag ng mga pwede mo pang pagka-busy-han. Paano mo malalaman kung busy ka o talagang hurried na?