icon__search

Lõputa lugu 2024-03-15

Maie-Aasa ja Harald Liht

March 15, 2024 • Haldi Leinus

Kooselu aastad lisanduvad märkamatult, kui rahu rõõm kasvatab ühiselus õnnistust.

Kordame saadet 2006. a.

Tagasivaade elule algab teise maailmasõja järgses ajas ja toob tänapäeva. Kuidas hindavad Maie Aasa ja Harald aegu ja eluolu ning ühist elurada, kuulete saates.


More from Lõputa lugu

Lõputa lugu 2024-05-10

May 10, 2024 • Haldi Leinus

Kuidas on kulgenud lugu lõputa looks. mille peategelased on Eve ja Urmas Rahuvarm

Lõputa lugu 2024-05-03

May 3, 2024 • Haldi Leinus

Kuidas on kulgenud lugu lõputa looks. mille peategelased on Anneli ja Aldo Vinkel

Lõputa lugu 2024-04-05

April 5, 2024 • Haldi Leinus

Kuidas on kulgenud lugu lõputa looks. mille peategelased on Janeli ja Martin Kuusk