icon__search

Irenes kvarter – 2020

Ved Irene Krokeide Alnes

Guds forfriskende glede

Irene Krokeide Alnes • Nehemiah 8:10

kvt_ika_314

Vekkelse

Irene Krokeide Alnes • 2 Timothy 2:24

kvt_ika_315

Forbønnens glede

Irene Krokeide Alnes • 1 John 5:13–16

kvt_ika_316

For glede

Irene Krokeide Alnes • Hebrews 5:11—6:1

kvt_ika_317

Skriv din historie med mitt liv

Irene Krokeide Alnes • Jeremiah 29:11

kvt_ika_318

Forbønnens tjeneste

Irene Krokeide Alnes • Matthew 18:19–20

kvt_ika_319

Bønnens kraft

Irene Krokeide Alnes • Acts 2:21–23

kvt_ika_320

Forbønnens mulighet

Irene Krokeide Alnes • Daniel 6:26–28

kvt_ika_321

Bønn redder liv

Irene Krokeide Alnes • Jeremiah 33:2–3

kvt_ika_322

Forbønnens seier

Irene Krokeide Alnes • Romans 8:26–27

kvt_ika_323

Forbønnens herlighet

Irene Krokeide Alnes • Ephesians 3:16–19

kvt_ika_324

Gå ut

Irene Krokeide Alnes • 1 John 4:19

kvt_ika_325

Bibelen kom tilbake

Irene Krokeide Alnes • Psalm 119:89–90

kvt_ika_326

Bibelen har rett

Irene Krokeide Alnes • Exodus 9:1–3

kvt_ika_327

Bibelens lysglimt

Irene Krokeide Alnes • Daniel 5:11–30

kvt_ika_328

1
2
3