icon__search

Jesus er bedre

Temaer fra Hebreerbrevet ved Ingvald Kårbø

Den nye pakt er bedre

June 19, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 8:6–13

I Hebreerbrevets beskrivelse av Jesus er hans rolle som øversteprest et helt sentralt tema. I denne bibeltimen stopper radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø opp for tre sentrale sider ved Hebreerbrevets budskap om øverstepresten Jesus. Du vil få høre om øversteprestens offer, hans forbønn, og den frimodigheten Guds folk kan ha på bakgrunn av Jesu øversteprestlige gjerning

Øverstepresten Jesus

June 12, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 4—10

I Hebreerbrevets beskrivelse av Jesus er hans rolle som øversteprest et helt sentralt tema. I denne bibeltimen stopper radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø opp for tre sentrale sider ved Hebreerbrevets budskap om øverstepresten Jesus. Du vil få høre om øversteprestens offer, hans forbønn, og den frimodigheten Guds folk kan ha på bakgrunn av Jesu øversteprestlige gjerning

Hva ser du?

June 5, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews

Ingvald Kårbø underviser i denne serien over tema fra Hebreerbrevet.

Jesus er bedre

May 29, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews

Ingvald Kårbø underviser i denne serien over tema fra Hebreerbrevet.