icon__search

Jesus er bedre

Hebreerbrevets budskap

Gjelder Moseloven for meg?

Ingvald Kårbø • Hebrews 9:1–10

I denne Ord til liv-serien går radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø gjennom Hebreerbrevet. I dagens program er fokus på hvordan en del lover i Moseloven ikke lenger er gyldige i den nye pakts tid. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Den nye pakt er bedre

May 5, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 8:6–13

Hva betyr det at den nye pakt er bedre enn den gamle pakt? Dette er tema i denne episoden av Ord til liv

Trenger du en prest?

May 3, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 7:20—8:2

I denne episoden av Ord til liv stopper radio- & TV-pastor opp hvordan Jesus i dag er virksom som øversteprest i himmelen. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio

Gud sverger

Ingvald Kårbø • Psalm 110:4, Hebrews 6:9–20

Hva er ditt håp? Og i hvilken grad er håpet sikkert? I denne Ord til liv-episoden stopper radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø opp for hvordan Hebreerbrevet 6 beskriver det kristne håpet. Ord til liv blir produsert av P7 Kristen Riksradio. Vil du gi din gave til P7s mediemisjonsarbeid er du hjertelig velkommen til å bruke Vipps nr. 547767

Det totale frafallet

March 25, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 6:4–8

Er det mulig å komme bort fra Gud på en slik måte at det ikke er noen vei tilbake? Få med deg denne episoden av Ord til liv der teksten fra Hebreerbrevet 6,4-8 er hovedfokuset. Ord til liv blir produsert av P7 Kristen Riksradio. For mer informasjon, besøk gjerne p7.no

Du trenger fast føde!

March 17, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 5:11—6:2

Hvorfor er det en utfordring om vi bare vil ha lettfordøyelig forkynnelse og kristen undervisning?

Øverstepresten Jesus

March 15, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 5:1–10

Hva betyr det at Jesus er øversteprest? Og hva er likheten og forskjellen mellom Jesus og de gammeltestamentlige øversteprestene?

Frimodighet i møte med den hellige Gud

March 10, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 4:14–16

Hvordan kan vi være frimodig i møte med den hellige Gud? Har vi grunn til frimodighet eller bør vi tvert i mot være ganske så mismodige?

Det levende ordet

March 8, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 4:12–13

Denne podcasten har tittelen Ord til liv. Men hva betyr det for oss at Guds ord er levende?

En bedre hvile

February 17, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 4:1–11

Hvor finner vi vår hvile? Og hvordan kan det som venter være med å få oss til å holde ut i møte med dagens utfordringer? I denne episoden av ORd til liv stopper radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø opp for en tekst fra Hebreerbrevet 4,1-11.

Hvilken dag er det i dag?

February 15, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 3:7–19

Hvorfor trenger vi å bli formanet? Og hva er viktige forutsetninger for at formaningen kan foregå på en sunn måte? I denne episoden av Ord til liv går radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø inn i Hebreerbrevet 3,7-19 - en tekst som handler om formaning og frafall. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio. Om du vil støtte P7s arbeid kan du gi en gave via vipps nr. 547767

En fot i bakken

February 10, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 3:1–5

I dagens tekst i Hebreerbrevet blir vi formanet til å ta en fot i bakken for å tenke over hvem det er vi tror på. Hvordan kan vi ta slike pustepauser i vår hverdag? Og hva er egentlig forskjellen mellom Jesus og den store profeten i Det gamle testamente, Moses? I denne Ord til liv episoden prøver radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø å gi svar på noen av disse spørsmålene ut fra Heb 3,1-5 Ord til liv blir produsert av P7 Kristen Riksradio.

Jesu kjøtt og blod

February 8, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 2:14–18

Hvorfor er det betydningsfullt at Guds Sønn ble menneske? Og hadde jul vært noe å feire om det ikke hadde vært for påsken? I denne episoden går radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø gjennom Heb 2:14-18 - en tekst som er avgjørende for å forstå sammenhengen mellom inkarnasjonen og Jesu død. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Me, broderflokken

February 3, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 2:10–13

Hva er sammenhengen mellom Shakespeare og Hebreerbrevet? I denne episoden stopper radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø opp for viktigheten av broderskapet, og hvor viktig det er at Jesus ble vår bror. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio. For flere programserier og mer informasjon, besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen.

Hvor ser du?

February 1, 2022 • Ingvald Kårbø • Hebrews 2:5–9

Å være et kristent menneske er å leve i en spenning mellom det vi erfarer i vår hverdag og det vi er overbevist om at er vårt håp for fremtiden. I denne episoden av Ord til liv går radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø inn på hvordan Hebreerbrevet beskriver denne spenningen, og hvordan den kan gi oss håp i møte med hverdagens utfordringer. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio. Om du ønsker å støtte P7s mediemisjonarbeid er du hjertelig velkommen til å gi en gave via Vipps nr. 547767

1
2