icon__search

Irenes Kvarter

Påskeprogram

Palmesøndag

Irene Krokeide Alnes • Zechariah 9:9

kvt_ika_020

Palmesøndag, kongen

Irene Krokeide Alnes • Zechariah 9:9

kvt_ika_084

Guds plan med Jesu blod 1

Irene Krokeide Alnes • 1 Peter 1:18–23

kvt_ika_088

Guds plan med Jesu blod 2

Irene Krokeide Alnes • Matthew 26:26–28

kvt_ika_089

Tornekronen og seierskronen

Irene Krokeide Alnes • Mark 15:15–20

kvt_ika_085

Korsets budskap, tilgivelse

Irene Krokeide Alnes • Luke 23:34

kvt_ika_037

Korset redder liv

Irene Krokeide Alnes • 2 Corinthians 5:15

kvt_ika_36

Påskemorgen

Irene Krokeide Alnes • Matthew 28:5

kvt_ika_021

Påske, mer enn ord

Irene Krokeide Alnes • Romans 10:9

kvt_ika_230