icon__search

Sanger vi aldri glemmer

Lov Jesu navn og Herredom

Johnn Hardang

Den fagraste rosa er funni

Johnn Hardang

Stor er din trofasthet

Johnn Hardang

Sjelen den trenger til hvile

Johnn Hardang

Løftene kan ikke svikte

Johnn Hardang

Nå vandrer fra hver en verdens krok

Johnn Hardang

Skriv deg Jesus på mitt hjerte

Johnn Hardang

Jesus det eneste

Johnn Hardang

I det fjerne jeg skuer

Johnn Hardang

Det meg gleder mest

Johnn Hardang

Kjærlighet så dyp som havet

Johnn Hardang

Så ta da mine hender

Johnn Hardang

Guds kjærlighet

Johnn Hardang

Deg være ære

Johnn Hardang

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Johnn Hardang

1
2
3
4
5
8