icon__search

Hør deg sterk

Irenes kvarter – 2013, 35

Irene Krokeide Alnes • Luke 24:32

kvt_ika_035

En bærekraftig tro

Irene Krokeide Alnes • John 15:5

kvt_ika_080

Jesu førstehjelp til Peter

Irene Krokeide Alnes • Matthew 14:27

kvt_ika_079

Åndens førstehjelp

Irene Krokeide Alnes • John 15:26

kvt_ika_078