icon__search

Troens rettigheter bønn

Irenes kvarter – 2013, 41

Irene Krokeide Alnes • John 1:12

kvt_ika_041

Guds plan med Jesu blod 2

Irene Krokeide Alnes • Matthew 26:26–28

kvt_ika_089

Guds plan med Jesu blod

Irene Krokeide Alnes • 1 Peter 1:18–23

kvt_ika_088

Guds plan i motgangen

Irene Krokeide Alnes • 2 Corinthians 4:6–10

kvt_ika_087