icon__search

SUMISHON DI NOS BOLUNTAT NA ESUN DI DIOS

Kolosensenan 3:1-4

August 14, 2016 • Calvin Varlack • Huntu impakta mundu ku e grasia di Dios kompleto

Grasia na bo i Bon Bini na Mensahe di Grasia . Mensahe di Grasia ta presenta e ministerio di predikamentu di Calvin Varlack Pastor di Iglesia Grasia Abundante. Habri bo mente i bo kurason pa risibi e palabra di dios i ku tur e bendishonan i aplikashon i praktika di esaki ta trese ku ne.

Reenfoká riba e prioridat di Dios

August 28, 2016 • Calvin Varlack

Grasia na bo i Bon Bini na Mensahe di Grasia . Mensahe di Grasia ta presenta e ministerio di predikamentu di Calvin Varlack Pastor di Iglesia Grasia Abundante. Habri bo mente i bo kurason pa risibi e palabra di dios i ku tur e bendishonan i aplikashon i praktika di esaki ta trese ku ne.

Reenfoká pa glorifiká Dios i gosa di djE

Seri:Stimashon Reenfoka • August 21, 2016 • Calvin Varlack

Grasia na bo i Bon Bini na Mensahe di Grasia . Mensahe di Grasia ta presenta e ministerio di predikamentu di Calvin Varlack Pastor di Iglesia Grasia Abundante. Habri bo mente i bo kurason pa risibi e palabra di dios i ku tur e bendishonan i aplikashon i praktika di esaki ta trese ku ne.

Reenfoká bo Stimashon pa e Kosnan Djariba

Kolosensenan 3:1-4 • August 7, 2016 • Calvin Varlack

Grasia na bo i Bon Bini na Mensahe di Grasia . Mensahe di Grasia ta presenta e ministerio di predikamentu di Calvin Varlack Pastor di Iglesia Grasia Abundante. Habri bo mente i bo kurason pa risibi e palabra di dios i ku tur e bendishonan i aplikashon i praktika di esaki ta trese ku ne.