icon__search

Dawid

Pasja i Przeznaczenie

Przyjaciel potrzebny w biedzie

Cz. 2 • Charles R. Swindoll

Nasze ostatnie spotkania z królem Dawidem było raczej mało krzepiące. Obserwowaliśmy, jak popełnia moralne kompromisy i dopuszcza się najcięższych grzechów. Byliśmy świadkami tego, jak pod ciężarem konsekwencji jego wyborów zaczęła się rozpadać jego rodzina. Nic dziwnego, że Dawida przytłaczało poczucie winy i samotność. W takiej chwili potrzebował nie kaznodziei, lecz przyjaciela. Osoby gotowej wysłuchać i wesprzeć. Bóg posłał do jego życia kilka osób, które w najciemniejszym punkcie jego życia podniosły go na duchu.

Przyjaciel potrzebny w biedzie

Cz. 1 • Charles R. Swindoll

Nasze ostatnie spotkania z królem Dawidem było raczej mało krzepiące. Obserwowaliśmy, jak popełnia moralne kompromisy i dopuszcza się najcięższych grzechów. Byliśmy świadkami tego, jak pod ciężarem konsekwencji jego wyborów zaczęła się rozpadać jego rodzina. Nic dziwnego, że Dawida przytłaczało poczucie winy i samotność. W takiej chwili potrzebował nie kaznodziei, lecz przyjaciela. Osoby gotowej wysłuchać i wesprzeć. Bóg posłał do jego życia kilka osób, które w najciemniejszym punkcie jego życia podniosły go na duchu.

Jak przetrwać burzę

Cz. 3 • Charles R. Swindoll

Pewien biblijny prorok powiedział: "Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego." (Księga Nahuma 1,3) Mocne słowa. Nasz Święty Bóg nigdy nie przymyka oczu na grzech. Okazuje cierpliwość, czasem jednak przychodzi pośród "burzy i wichru", dyscyplinując nas, gdy zbłądzimy. Dawid zasmakował tego, ponosząc bolesne konsekwencje swoich grzechów. Śledząc jego losy, nauczmy się, w jaki sposób przetrwać burzę - Boży sąd nad grzechem.

Jak przetrwać burzę

Cz. 2 • Charles R. Swindoll

Pewien biblijny prorok powiedział: "Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego." (Księga Nahuma 1,3) Mocne słowa. Nasz Święty Bóg nigdy nie przymyka oczu na grzech. Okazuje cierpliwość, czasem jednak przychodzi pośród "burzy i wichru", dyscyplinując nas, gdy zbłądzimy. Dawid zasmakował tego, ponosząc bolesne konsekwencje swoich grzechów. Śledząc jego losy, nauczmy się, w jaki sposób przetrwać burzę - Boży sąd nad grzechem.

Jak przetrwać burzę

Cz. 1 • Charles R. Swindoll

Pewien biblijny prorok powiedział: "Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego." (Księga Nahuma 1,3) Mocne słowa. Nasz Święty Bóg nigdy nie przymyka oczu na grzech. Okazuje cierpliwość, czasem jednak przychodzi pośród "burzy i wichru", dyscyplinując nas, gdy zbłądzimy. Dawid zasmakował tego, ponosząc bolesne konsekwencje swoich grzechów. Śledząc jego losy, nauczmy się, w jaki sposób przetrwać burzę - Boży sąd nad grzechem.

Problemy domowe

Cz. 3 • Charles R. Swindoll

Nie ma chyba bardziej bolesnych przeciwności niż problemy w rodzinie. Z trudnościami w pracy czy szkole zwykle jakoś sobie radzimy. Dolegliwości fizyczne można zmniejszyć środkami przeciwbólowymi. Nic jednak nie może równać się z obciążeniem, jakie niesie ze sobą rozpad relacji z najbliższymi nam osobami. Rodzinne spory, zbuntowane dzieci, kłótnie małżeńskie... Wszystko to niezwykle szybko okrada nas z radości i spokoju. Nikt nie jest odporny na tego typu okoliczności. Nawet taki ktoś, jak król Dawid. Przyjrzyjmy się konsekwencjom jego grzechów i zaniedbań, które dotknęły całą królewską rodzinę.

Problemy domowe

Cz. 2 • Charles R. Swindoll

Nie ma chyba bardziej bolesnych przeciwności niż problemy w rodzinie. Z trudnościami w pracy czy szkole zwykle jakoś sobie radzimy. Dolegliwości fizyczne można zmniejszyć środkami przeciwbólowymi. Nic jednak nie może równać się z obciążeniem, jakie niesie ze sobą rozpad relacji z najbliższymi nam osobami. Rodzinne spory, zbuntowane dzieci, kłótnie małżeńskie... Wszystko to niezwykle szybko okrada nas z radości i spokoju. Nikt nie jest odporny na tego typu okoliczności. Nawet taki ktoś, jak król Dawid. Przyjrzyjmy się konsekwencjom jego grzechów i zaniedbań, które dotknęły całą królewską rodzinę.

Problemy domowe

Cz. 1 • Charles R. Swindoll

Nie ma chyba bardziej bolesnych przeciwności niż problemy w rodzinie. Z trudnościami w pracy czy szkole zwykle jakoś sobie radzimy. Dolegliwości fizyczne można zmniejszyć środkami przeciwbólowymi. Nic jednak nie może równać się z obciążeniem, jakie niesie ze sobą rozpad relacji z najbliższymi nam osobami. Rodzinne spory, zbuntowane dzieci, kłótnie małżeńskie... Wszystko to niezwykle szybko okrada nas z radości i spokoju. Nikt nie jest odporny na tego typu okoliczności. Nawet taki ktoś, jak król Dawid. Przyjrzyjmy się konsekwencjom jego grzechów i zaniedbań, które dotknęły całą królewską rodzinę.

Konfrontacja

Cz. 3 • Charles R. Swindoll

Czyn został popełniony. Niebawem pogłoski na temat romansu króla Dawida i Batszeby krążyły po całym królewskim dworze. Nikt jednak nie odważył się powiedzieć ani słowa. Wkrótce było już jasne, że wybranka Dawida jest w ciąży. Stanowiło to nieme przypomnienie owego wieczora, kiedy to akt cudzołóstwa splamił dobre imię Dawida, a którego następstwem było morderstwo i cała spirala oszustw. Dawid jednak w dalszym ciągu milczał, ukrywając swoje winy. (zob. Psalm 32,1-4) Pewnego dnia stanął przed nim człowiek o niezwykłej odwadze i zdemaskował kłamstwo, w którym żył król.

Konfrontacja

Cz. 2 • Charles R. Swindoll

Czyn został popełniony. Niebawem pogłoski na temat romansu króla Dawida i Batszeby krążyły po całym królewskim dworze. Nikt jednak nie odważył się powiedzieć ani słowa. Wkrótce było już jasne, że wybranka Dawida jest w ciąży. Stanowiło to nieme przypomnienie owego wieczora, kiedy to akt cudzołóstwa splamił dobre imię Dawida, a którego następstwem było morderstwo i cała spirala oszustw. Dawid jednak w dalszym ciągu milczał, ukrywając swoje winy. (zob. Psalm 32,1-4) Pewnego dnia stanął przed nim człowiek o niezwykłej odwadze i zdemaskował kłamstwo, w którym żył król.

Konfrontacja

Cz. 1 • Charles R. Swindoll

Czyn został popełniony. Niebawem pogłoski na temat romansu króla Dawida i Batszeby krążyły po całym królewskim dworze. Nikt jednak nie odważył się powiedzieć ani słowa. Wkrótce było już jasne, że wybranka Dawida jest w ciąży. Stanowiło to nieme przypomnienie owego wieczora, kiedy to akt cudzołóstwa splamił dobre imię Dawida, a którego następstwem było morderstwo i cała spirala oszustw. Dawid jednak w dalszym ciągu milczał, ukrywając swoje winy. (zob. Psalm 32,1-4) Pewnego dnia stanął przed nim człowiek o niezwykłej odwadze i zdemaskował kłamstwo, w którym żył król.

Historia pewnego romansu

Cz. 3 • Charles R. Swindoll

Można użyć wielu różnych słów na opisanie tego, co wydarzyło się w 11 rozdziale 2 Księgi Samuela. Najciemniejszy epizod z życia Dawida... Najmroczniejszy rozdział jego biografii... Niewytłumaczalny upadek moralny... Smutny przykład siły zdeprawowanej natury człowieka... Gdy przyglądamy się całej tej sytuacji oraz jej gorzkim konsekwencjom, na myśl przychodzą słowa Apostoła Pawła z 1 Listu do Koryntian 10,12: "Ten, któremu się wydaje, że stoi, niech uważa, aby nie upadł."

Historia pewnego romansu

Cz. 2 • Charles R. Swindoll

Można użyć wielu różnych słów na opisanie tego, co wydarzyło się w 11 rozdziale 2 Księgi Samuela. Najciemniejszy epizod z życia Dawida... Najmroczniejszy rozdział jego biografii... Niewytłumaczalny upadek moralny... Smutny przykład siły zdeprawowanej natury człowieka... Gdy przyglądamy się całej tej sytuacji oraz jej gorzkim konsekwencjom, na myśl przychodzą słowa Apostoła Pawła z 1 Listu do Koryntian 10,12: "Ten, któremu się wydaje, że stoi, niech uważa, aby nie upadł."

Historia pewnego romansu

Cz. 1 • Charles R. Swindoll

Można użyć wielu różnych słów na opisanie tego, co wydarzyło się w 11 rozdziale 2 Księgi Samuela. Najciemniejszy epizod z życia Dawida... Najmroczniejszy rozdział jego biografii... Niewytłumaczalny upadek moralny... Smutny przykład siły zdeprawowanej natury człowieka... Gdy przyglądamy się całej tej sytuacji oraz jej gorzkim konsekwencjom, na myśl przychodzą słowa Apostoła Pawła z 1 Listu do Koryntian 10,12: "Ten, któremu się wydaje, że stoi, niech uważa, aby nie upadł."

Łaska na pustkowiu

Cz. 2 • Charles R. Swindoll

Czytając początkowe rozdziały 2 Księgi Samuela, towarzyszymy Dawidowi w okresie stabilności i pokoju. Monarcha nie musi już "gasić pożarów" i może skupić się na sprawach ważnych, choć mniej pilnych. Pewnego dnia jego myśli podążają w kierunku (nie żyjących już) Saula i Jonatana. Przypomina sobie o złożonej im przed laty obietnicy. Dawid postanawia ją wypełnić, by dotrzymać danego słowa. Ta niezwykła historia stanowi piękną alegorię Bożej miłości i łaski.

1
2
3
4