icon__search

Advent 2022

Seeing Jesus With Wonder

January 1, 2023 • Nelson Hall • Luke 2:22–40

Zechariah's Song

December 24, 2022 • Rev John Haralson • Luke 1:67–80

Christmas Politics

December 25, 2022 • Rev John Haralson • Luke 2:1–7

Celebration & Fear: Responding to God’s Tender Mercy

December 18, 2022 • Drew Billups • Luke 1:57–66

Good News for the Poor

December 11, 2022 • Rev John Haralson • Luke 1:39–56

Mary, the First Christian

December 4, 2022 • Rev John Haralson • Luke 1:26–38

Cultivating Hope: Our Labor is Not in Vain

November 27, 2022 • Drew Billups • Luke 1:5–25