icon__search

God is King

June 18, 2023 • Loren Kolman • Psalm 47

June Standalone Sermons


GOD IS KING

Psalm 47

Loren Kolman

God's Presence is My Good

June 25, 2023 • Aaron Leggett • Psalm 73

God's Presence is My Good Psalm 73 Aaron Leggett

Praying Like Jesus Using the Psalms

June 4, 2023 • Barry Vegter • Luke 18:1–8, Psalm 1

Praying Like Jesus Using the Psalms Luke 18:1-8; Psalm 1 Barry Vegter, EFCA Rocky Mountain District Superintendent