icon__search

Forerunners

9. Woke

John 4:5-42 • November 4, 2018 • Pastor John Lo

8. Discipling

John 1:24-42, Mark 1:16-18, Ephesians 2:10, Matthew 28:18-20, 2 Timothy 2:2 • October 28, 2018 • Pastor John Lo

7. Salting, Lighting, and Testifying

John 1:24-36, Matthew 5:13-16, Romans 10:13, 1 Peter 3:15, Acts 1:8 • October 21, 2018 • Pastor John Lo

6. Preparing The Way For People To Meet Jesus

Mark 1:2-3, John 1:24-35 • October 14, 2018 • Pastor John Lo

5. Preparing The Way Through Intercession

Luke 1:76-77, Ezekiel 22:30-31, Ephesians 6:10-12 • October 7, 2018 • Pastor John Lo

4. The Preparation of a Forerunner

Luke 1, Ephesians 2:10 • September 30, 2018 • Pastor John Lo

3. Stepping Into Our Calling

Ephesians 2:10, Isaiah 40:3, Malachi 3:1, Luke 1:16-17; 76-77 • September 23, 2018 • Pastor John Lo

2. Preparing The Way For Revival

September 16, 2018 • Pastor John Lo

1. Prepare The Way

September 9, 2018 • Pastor John Lo