Lessons from a Leper
Luke 17:11-19
November 21st, 2021