ဖြောင့်မတ်ခြင်း (၂) မျိုး
Bible Study
Pastor David Lah
May 25th, 2022