Sardis: ¿Vivos o muertos?
Apocalipsis 3:1-6
Yoshimi Horiuchi
April 14th, 2021