Salomos Høysang
Seksjon 4
Kjell Haltorp
February 6th, 2019