Salomos Høysang
Seksjon 2
Kjell Haltorp
February 5th, 2019