Salomos Høysang
Seksjon 3
Kjell Haltorp
February 6th, 2019