Honra o deshonra.
Juan 8:48-59
Edgard Möller
March 24th, 2019