Uwielbienie - Chwalmy Pana! 2/2
Cz. 2
Charles R. Swindoll