Proste rozwiązania trudnych spraw
Cz. 2
Charles R. Swindoll