Jak pomóc tym, którzy zeszli z drogi
Cz. 2
Charles R. Swindoll