Niegodni miłości, ukochani bezwarunkowo
Cz. 3
Charles R. Swindoll